English  |  Kannada

Shivalli Parishath

 

Pachanga

 
     
     
     

Sun
Mercury

Ketu

 

Jupiter

Venus


9 April 2014

Wednesday

Moon

 

 

 

 

Saturn
Rahu

Mars

Thithi

S Dasami

Nakshathra

Pushymi

Yoga

Dhruti

Rahu Kala

12.00 N – 1.30 PM

Yama Ganda Kala

7.30 AM – 9.00 AM

Gulika Kala

10.30 AM – 12 N